پزشکان

godr5

دکتر علیرضا سعیدی

مشخصات دکتر علیرضا سعیدی تخصص: پزشک و متخصص تصویربرداری پزشکی تحصیلات: دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران در دوره پزشکی عمومی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره تخصص دارای مقالات متعدد در مجلات معتبر علمی بین المللی

godi5

دکتر ثمینه بلورساز مشهدی

مشخصات دکتر ثمینه بلورساز مشهدی تخصص: پزشک و متخصص تصویربرداری پزشکی شماره نظام پزشکی: ١۴٣٠٣٠ تحصیلات: دکتر بلور ساز دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رتبه اول در دوره پزشکی عمومی و تخصص دارای مقالات متعدد در مجلات معتبر بین المللی از پیشگامان علم ام ار ای عملکردی

به بالا بروید