پزشکان

godr5

دکتر علیرضا سعیدی

مشخصات دکتر علیرضا سعیدی دکتر علیرضا سعیدی پیشینه گسترده ای در پزشکی آکادمیک و در پزشکی کارآفرینی دارد. او فارغ التحصیل  دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره تخصص و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران در دوره پزشکی عمومی است. دکتر سعیدی پس از فارغ التحصیلی در دوره تخصصی رادیولوژی در بیمارستان های بوشهر …

دکتر علیرضا سعیدی ادامه »

godi5

دکتر ثمینه بلورساز مشهدی

دکتر ثمینه بلورساز دکتر ثمینه بلورساز مشهدی به عنوان پزشکی متخصص و شناخته شده در تصویربرداری و رادیولوژی پزشکی در سطح ایران مطرح است. دکتر ثمینه بلورساز مشهدی تجربه زیادی در این زمینه دارد و چندین سال در موسسات پزشکی برتر فعالیت داشته است. دکتر بلورساز به دلیل داشتن تخصص در جدیدترین تکنیک های تصویربرداری …

دکتر ثمینه بلورساز مشهدی ادامه »

Scroll to Top
به بالا بروید