پزشکان

با تیم گزارش آنلاین آشنا شوید

godr5
پزشکان

دکتر علیرضا سعیدی

مشخصات دکتر علیرضا سعیدی تخصص: پزشک و متخصص تصویربرداری پزشکی تحصیلات: دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران در دوره پزشکی عمومی و دانشگاه علوم …

اطلاعات پزشک
godi5
پزشکان

دکتر ثمینه بلورساز مشهدی

مشخصات دکتر ثمینه بلورساز مشهدی تخصص: پزشک و متخصص تصویربرداری پزشکی شماره نظام پزشکی: ١۴٣٠٣٠ تحصیلات: دکتر بلور ساز دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد …

اطلاعات پزشک
به بالا بروید