درخواست مشاوره

اگر نیاز به مشاوره آنلاین دارید می‌توانید با استفاده از این صفحه با مشاوران ما ارتباط بگیرید

راهنمای دریافت مشاوره

تصاویر مربوطه را به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید:
١- ارسال لینک وبسایت پکس محلی که سی تی اسکن یا ام ار ای در ان انجام داده اید.
٢- بارگزاری محتویات سی دی که مرکز به شما داده است.
۴- تهیه فیلم با موبایل از سی دی به طریقه زیر:
سی دی را در کامپیوتر اجرا کنید ، تصاویر ان را پشت سر هم رد کنید و با موبایل با فلش خاموش فیلم بگیرید و ارسال کنید.
٣- تهیه چند عکس با موبایل از کلیشه به طریق که توضیح داده میشود:
اگر عکسها شفاف هستند در یک محیط روشن انها را مقابل دیوار صاف و سفید بگیرید و بدون فلش از انها عکسهای متعدد بگیرید به طوریکه هر ٣-۴ مربع در یک عکسی که گرفته اید قرار بگیرد
اگر عکس کاغذی است و شفاف نیست فلش موبایل خود را خاموش نموده و عکس بگیرید

توجه: درصورتیکه کیفیت تصاویر فرستاده شده مناسب نباشد،یا لینک ارسال شده فعال و قابل دسترسی نباشد، به دلیل اهمیتی که گزارش دقیق تصاویر پزشکی دارد امکان تفسیر دقیق تصاویر مقدور نبوده و٣٠ درصد مبلغ پرداخت شده کسر خواهد شد و مابقی به حساب شما عودت داده میشود.

3840924

درخواست مشاوره

Scroll to Top
به بالا بروید